Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
ਜੀਤ ਰਾਮਗੜੀਆ
ਜੀਤ
Posts: 364
Gender: Male
Joined: 08/Oct/2010
Location: Fazilka
View All Topics by ਜੀਤ
View All Posts by ਜੀਤ
 
ਅਮਨ ਦੀ ਗਲ.....
ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....
ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਸੋੜੀ ਏ,
ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਜੋੜੀ ਏ.....
ਹੈ ਓਹ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋੜੀ ਏ,
ਕਰ ਤੂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਫਸਾਲ ਦੀ ਗਲ.....
ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....
ਇਹ ਧਰਤ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਸੀ,
ਸਭ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਮ੍ਜੋਈ ਸੀ.....
ਭਾਈ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਸੀ,
ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਆਜ਼ਾਦ 47 ਦੀ ਗਲ.....
ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....
ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ, ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਧਰਮ-ਇਮਾਨਾ ਦੇ.....
ਰਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੀਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀ, ਕਰ ਤੂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਨਕ਼ਲਾਬ ਦੀ ਗਲ.....
ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ,
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਗਤ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ.....
ਦਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਨੇ,
"ਜੀਤ" ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਵਖਵਾਦ ਦੀ ਗਲ.....
ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....
                                                  ਜੀਤ ਰਾਮਗੜੀਆ

ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....


ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਸੋੜੀ ਏ,

ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਜੋੜੀ ਏ.....

ਹੈ ਓਹ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋੜੀ ਏ,

ਕਰ ਤੂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਫਸਾਲ ਦੀ ਗਲ.....

ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....


ਇਹ ਧਰਤ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਸੀ,

ਸਭ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਮ੍ਜੋਈ ਸੀ.....

ਭਾਈ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਸੀ,

ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਆਜ਼ਾਦ 47 ਦੀ ਗਲ.....

ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....


ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ, ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਧਰਮ-ਇਮਾਨਾ ਦੇ.....

ਰਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੀਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀ, ਕਰ ਤੂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਨਕ਼ਲਾਬ ਦੀ ਗਲ.....

ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ,

ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਗਤ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ.....

ਦਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਨੇ,

"ਜੀਤ" ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਵਖਵਾਦ ਦੀ ਗਲ.....

ਅੱਜ ਕਰ ਤੂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗਲ, ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਲ....

 

                                                 

                                       ਜੀਤ ਰਾਮਗੜੀਆ

                                              18-10-2015
18 Oct 2015

sukhpal singh
sukhpal
Posts: 1125
Gender: Male
Joined: 27/Mar/2013
Location: melbourne
View All Topics by sukhpal
View All Posts by sukhpal
 

ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ,...........ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ,...........

 

ਅੱਜ ਕਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ,...........great

22 Dec 2015

ਜੀਤ ਰਾਮਗੜੀਆ
ਜੀਤ
Posts: 364
Gender: Male
Joined: 08/Oct/2010
Location: Fazilka
View All Topics by ਜੀਤ
View All Posts by ਜੀਤ
 

dhanwad sukhpal veer ji....

25 Aug 2016

Reply