Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੈਰੀ)
ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
Posts: 86
Gender: Male
Joined: 25/Dec/2016
Location: Rupnagar
View All Topics by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
View All Posts by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
 
ਕੰਗ
ਅੱਠ-ਪਹਿਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ,
"ਗੈਰੀ" ਦੂਰ ਨਾ ਮੈੱਥੋ ਕਦੇ ਹੋਜੇ ਡਰਦੀ ਸੀ,
ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ੳੁਹਦੀ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ,
ਅੱਠ-ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ "ਕੰਗ" ਕਿੱਥੇ ਗਈ।

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ,
ਕੰਨ-ਖੋਲਕੇ ਸੁੱਣ "ਗੈਰੀ" ਸੁੱਣਾਉਦਾਂ ਹੱਡ-ਬੀਤੀਆ,
ਮਿੱਠੀ-ਮਿੱਠੀ ਜੋ ਖੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ,
ਅੱਠ-ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ "ਕੰਗ" ਕਿੱਥੇ ਗਈ।

ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀ ਜਾਦੀਂ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ,
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਵਾਗੀ,
ਪਲ ਪਲ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਇਕੱਲੀ ਲੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਈ,
ਅੱਠ-ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ "ਕੰਗ" ਕਿੱਥੇ ਗਈ।

ਲੇਖਕ ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
04 Jan 2018

sukhpal singh
sukhpal
Posts: 1427
Gender: Male
Joined: 27/Mar/2013
Location: melbourne
View All Topics by sukhpal
View All Posts by sukhpal
 

ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ,..........always a perfect poetry saab g.

 

jio veer

06 Jan 2018

ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੈਰੀ)
ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
Posts: 86
Gender: Male
Joined: 25/Dec/2016
Location: Rupnagar
View All Topics by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
View All Posts by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
 
Bahut bahut sukhriyan veer ji
12 Jan 2018

Reply