Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
Gagan Deep Dhillon
Gagan Deep
Posts: 58
Gender: Male
Joined: 17/Sep/2016
Location: Melbourne
View All Topics by Gagan Deep
View All Posts by Gagan Deep
 
ਖ਼ਿਆਲ

ਤੇਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ.. 

ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੀ..  

ਉਹ ਬਿਰਹੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਕੁੜੇ 

ਕਈ ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਿਆਲ ਕੁੜੇ

ਕਈ ਪਤਝੜਾਂ, ਬਹਾਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ

ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਈਂ ਖ਼ਿਆਲ ਕੁੜੇ..

ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੀ

ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਜਾਵਾਂ ਮਰਦਾ ਨੀ

ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਇਹ
ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਂਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੁੜੇ
ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਈਂ ਖ਼ਿਆਲ ਕੁੜੇ..

ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂ ਤੈਥੋਂ ਨੀ

ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਲਤੀ ਮੈਥੋਂ ਨੀਂ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ' ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਕਦੇ ਨੇ

ਨੀ ਕੌੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੁੜੇ

ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਈਂ ਖ਼ਿਆਲ ਕੁੜੇ..

ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਕੇ ਮੁਕ ਗਈ ਸੀ

ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਰੀਂ ਨੀ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਗਈ ਸੀ

ਮੈਂ ਲਾਈ ਵਾਹ ਬਥੇਰੀ ਪਰ

ਸਕਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਕੁੜੇ

ਤੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਈਂ ਖ਼ਿਆਲ ਕੁੜੇ..

 

                       - ਗਗਨ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ

 

 

 

08 Feb 2017

MANINDER SINGH
MANINDER
Posts: 113
Gender: Male
Joined: 22/Oct/2016
Location: LUDHIANA
View All Topics by MANINDER
View All Posts by MANINDER
 

nice veer...............................

12 Feb 2017

Gagan Deep Dhillon
Gagan Deep
Posts: 58
Gender: Male
Joined: 17/Sep/2016
Location: Melbourne
View All Topics by Gagan Deep
View All Posts by Gagan Deep
 

thanks veer

13 Feb 2017

Reply