Punjabi Poetry
 View Forum
 Create New Topic
 Search in Forums
  Home > Communities > Punjabi Poetry > Forum > messages
ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ (ਗੈਰੀ)
ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
Posts: 84
Gender: Male
Joined: 25/Dec/2016
Location: Rupnagar
View All Topics by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
View All Posts by ਗਗਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ
 
ਟੂ ਪਾਕ
ਲੇਸੇਨ ਪਾਰਿਸ਼ ਕਰੁੱਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਦੌਰ ਦਾ ਰੁੱਖ,
ਉਸ ਸਮੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ,
ਲੋਕਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਖਾਤਿਰ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਗਾਉਂਦਾ,
ਸਟੇਜੀ ਭਾੜਥੂ ਪਾਉਂਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਫ਼ਨਕਾਰ,
ਜਿਹਦੇ 75 ਮਿਲਿਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਏ ਸੀ ਵਿਕ,
ਸਮੇ ਦਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਲਿਖ,
ਸੱਚ ਦੀ ਕਰ ਪੜਚੋਲ ਜੀਵਨੀ ਉਦੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕ,
ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੇਰ ਟੂ ਪਾਕ,

ਉਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ,
ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਧੂ, ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ,
ਵੱਧ ਵਿਕੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਆਨ ਮੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਿਸਟਹਿੱਟ,
ਕਿੱਧਰੋਂ ਏਹ ਆ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਰਹੇ ਕਿਸਮਤ ਪਿੱਟ,
ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀ ਵਿੱਚ ਗੇਮ,
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਅੰਤ ਰੌਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ,
ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਕ,
ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੇਰ ਟੂ ਪਾਕ,

ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਇਆ ਸੀਪਲ ਜੇਹੀ ਦਿੱਖ,
ਦੋਗਲੇਪਨ ਤੋਂ ਖਾਦੇ ਖਾਰ, ਦੋਗ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਕ,
ਮੇਰੇ ਆਈਡਲ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਾਸੀ,
“ਸਿੱਧੂ” ਵੀ ਉਦੇ ਵਾਗ ਹੀ ਮਰਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਰਾਸ਼ੀ,
ਲੱਖ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਛਾਤੀ ਛਲਣੀ,
ਮਰ ਕੇ ਓ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਨੀ,
ਕਲਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੂੰ ਮੌੜ ਦੋਵਾਂ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਕ,
ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫੇਰ ਟੂ ਪਾਕ,


ਲੇਖਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
19 Apr 2023

Reply